OCA New Line
 

OCA New Line - сучасна оболонка для роботи з соціологічними та маркетинговими проектами різної структури та складності (моніторингові, трекінгові, панельні, щоденникові тощо.

Отже, OCA New Line:
 • має простий, інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс;
 • має потужний механізм для побудови та оформлення одно-, дво- та тривимірних таблиць;
 • виводить таблиці, графіки та результати розрахунків безпосередньо в MS Excel та MS Power Point;
 • містить експертну систему 'Автодослідник', яка дозволяє автоматично створювати статистичні звіти (докладніше);
 • дозволяє працювати з даними складної структури: щоденниками, трекінгами (докладніше);
 • підтримує технологію інтерактивних карт-схем для презентації даних (докладніше);
 • підтримує внутрішню мову опису таблиць - описавши таблицю або цілий табличний звіт один раз, ви можете його застосовувати його до різних цільових аудиторій (докладніше) ;
 • підтримує побудову понад 50 видів графіків;
 • підтримує розрахунок близько 40 різних статистик;
 • підтримує методи графічного аналізу даних (кластерний аналіз);
 • підтримує методи багатовимірного статистичного аналізу даних (факторний аналіз);
 • підтримує побудову рівнянь лінійної регресії;
 • підтримує обчислення показників зв'язку ознак - коефіцієнта Хі-квадрат, коефіцієнтів кореляції Пірсона та Спірмена, коефіцієнтів Чупрова, Крамера;
 • має вбудовані механізми для розрахунку обсягів вибірки та попередньої оцінки її дизайн-ефекту;
 • має засоби для проведення рекламних компаній (медіапланувальник);
 • має прості механізми для побудови цільових аудиторій будь-якої складності, з метою відбору об'єктів аналізу за умовою або випадковим чином;
 • підтримує ремонт вибірки шляхом зважування;
 • підтримує можливість створення нових ознак на основі існуючих;
 • дозволяє проводити перевірку статистичних гіпотез та побудову довірчих інтервалів для різних показників;
 • має можливість працювати як у діалоговому так і у пакетному режимі
 • має вбудовані механізми для візуалізації результатів дослідження на географічній карті;
 • та багато іншого...

Див. Історію версій

Обратно

     

E-Mail: oca.feedback@gmail.com |  (c) OCA 2004 - 2024.