OCA for Windows
 

Пакет ОСА (абревіатура від Обробка Соціологічних Анкет) призначений для організації введення та статистичного аналізу результатів соціологічних опитувань.

Пакет забезпечує:
 • роботу з ознаками, виміряними в метричній, номінальній, порядковій шкалах, а також ознаками із сумісними альтернативами (для питань, що допускають вибір респондентом кількох варіантів відповіді); автоматичний вибір показників та методів аналізу відповідно до заданих типів шкал ознак; автоматичну обробку відсутніх значень для ознак у різних шкалах;
 • підтримку методів графічного аналізу даних (кластерний аналіз);
 • підтримку методів багатовимірного статистичного аналізу даних (факторний аналіз);
 • зручні засоби для роботи з якісною інформацією (відкритими та напіввідкритими питаннями), кодування текстів відповідей;
 • різні методи обчислення додаткових ознак, автоматичне документування параметрів таких обчислень;
 • побудова фільтрів для відбору анкет за умовою та випадковим відбором;
 • різні методи об'єднання файлів даних;
 • вбудована мова написання синтаксичних завдань для проведення логічного контролю, перекодувань, побудови нових ознак та інших маніпуляцій із даними;
 • ремонт вибірки шляхом зважування;
 • автоматичний розрахунок та калібрування ваг (докладніше);
 • будування таблиць одномірних розподілів (таблиць частот і відсотків), обчислення мір центральної тенденції та мір варіації для ознак у різних шкалах;
 • побудова двовимірних таблиць частот і відсотків а також обчислення показників зв'язку ознак - коефіцієнта Хі-квадрат, коефіцієнтів кореляції Пірсона та Спірмена, коефіцієнтів Чупрова, Крамера, Гудмана тощо;
 • виведення побудованих таблиць у форматі звичайного тексту та форматі мови гіпертекстової розмітки документів HTML, виведення таблиць відразу в робочу книгу MS Excel;
 • побудова графіків та гістограм;
 • перевірку статистичних гіпотез та побудову довірчих інтервалів для різних показників;
 • побудова рівнянь лінійної регресії;
 • побудова кореляційної матриці;
 • і багато іншого ...
Пакет існує вже понад 15 років і використовується багатьма вітчизняними та зарубіжними компаніями.

Демо-версія.
Ви можете завантажити демонстраційну версію пакету в розділі "Завантажити".

Див. Історію версій

Обратно

     

E-Mail: oca.feedback@gmail.com |  (c) OCA 2004 - 2024.